Warning: Parameter 1 to multibyte_patch::wplink_js() expected to be a reference, value given in /var/www/klinikfortandproteser.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/klinikfortandproteser.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/klinikfortandproteser.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601
Klinik For Tandproteser har mangeårs erfaring indenfor Tandproteser

Tandproteser

denture472216ab20440

En aftagelig tandprotese fremstilles efter nøjagtige aftryk af gummen. Protesen omslutter gummen og suger sig fast til slimhinden. Er gummen meget flad, hvilket hyppigt forekommer især i undermunden, kan protesen ikke suge sig fast, og det kan medføre problemer med at styre den, når du tygger eller taler.

I folkemunde hedder tandproteser også gebis (tysk af beissen = bide) eller det tredje sæt tænder. Tandproteser er en stor hjælp for mange mennesker. Men det er vigtigt, at protesen passer, og det er en længere arbejdsproces at sørge for det. En passende rengøring af protesen er nødvendig. Er de ting i orden, vil langt de fleste mennesker have glæde af deres hjælpemiddel.

Bevar hver eneste naturlige tand så længe som muligt
Selv nogle få naturlige tænder kan gøre livet langt mere behageligt for protesebrugere. De kan anvendes som støtte for en såkaldt unitor-protese, som ved hjælp at et støbt stel (i ædelmetal), der fastgøres til de naturlige resttænder, overfører en del af trykket ved tygning til disse og holder protesen på plads, også selv om gummen er svundet meget.
Inden man eventuelt får trukket naturlige tænder ud, bør man få taget et aftryk af de naturlige tænder. Ved hjælp af dette kan de nye tandproteser fremstilles, så den naturlige tandstilling kan reproduceres helt nøjagtigt, og ens udseende ikke forandres. Mange tror, at hvis de kun har nogle få tænder tilbage, kan de lige så godt få dem alle trukket ud. Det er helt forkert. Tværtimod: hver enkelt tand har nemlig sin helt egen funktion.

Moderne tandteknik
Gumme- og mundforhold kan gøre det umuligt for visse mennesker at styre en aftagelig tandprotese. Andre kan ganske enkelt ikke vænne sig til tanken om, at tænderne ikke sidder urokkeligt fast. Moderne tandteknik og nye operationsmetoder gør, at der i dag rent faktisk findes flere nye og gennemprøvede løsninger på sådanne problemer.

En tandprotese erstatter enkelte eller alle naturlige tænder. I dag kan man opbygge tandproteser på et højt funktionelt og æstetisk niveau. Nye behandlingsformer og kvalitetsprodukter gør det muligt at skabe proteser, der passer til den enkelte patients udsende og forventninger.
Proteser kræver tilvænning. Gummen, som protesen sidder på, svinder med årene. Svindet får protesen til at sidde dårligt fast. Svindet medfører ofte også, at man får et sammenbidt udseende, eller at munden virker indfalden.
Når gummerne er svundet ind, skal protesen “stilles om”. Klinik for Tandproteser kalder denne behandling, hvor der fyldes ud i protesen, for en rebasering eller en underforing. Nogle mennesker har behov for en underforing med hyppige mellemrum, andre kan måske klare sig med en hvert femte år.

Hvordan sidder en helprotese fast?
En helprotese sidder fast ved hjælp af det naturlige vakuum, der opstår mellem protese og gummer – i nogle tilfælde er gummerne dog svundet så meget, at dette ikke kan lade sig gøre. Man kan så kun holde protesen fast ved hjælp af muskler, tunge og læber. Har man stadig problemer med at få protesen til at sidde fast, kan man med fordel vælge implantatprotesen.
Man kan også lave det, man kalder en blødtblivende bund. Det fungerer ligesom en støddæmper, der modtager de tryk, som kommer under brug. Spørg efter den løsning, hvis dine gummer bliver ved med at være ømme, og hvis du hyppigt får tryksår.

Valg af protese – hvilke typer findes der?
Det er vigtigt at vælge den rigtige protesetype. Klinik for Tandproteser hjælper dig naturligvis. Måske kan nedenstående også hjælpe dig på vej til den rigtige løsning.

1. Helprotese
En protese, som erstatter alle tænder i en kæbe, kaldes en helprotese. Har man helprotese i både over og underkæbe, taler man om et helsæt.

2. Dækprotese
En tandprotese kan hvile oven på naturlige tandrødder, hvis der er gode tandrødder tilbage.

3. Delproteser
En protese, som erstatter nogle tænder, kaldes for en delprotese. Hvis den er fremstillet på basis af et metalskelet, der sidder fast på de resterende tænder ved hjælp af bøjler, hedder den en unitor.

4. Provisorisk protese
Provisoriske proteser er proteser, som også kaldes overgangsproteser eller midlertidige delproteser med håndbukkede bøjler, smile- eller teaterproteser.

5. Ætsebro
Hvis man foretrækker at sætte smileprotesen fast, kan den limes til nabotænderne. Det kaldes for en ætsebro. Det hedder den, fordi tandoverfladen på nabotænderne behandles kortvarigt med syre for at gøre overfladen ru, således at limen binder bedre.

6. Immediatprotese
Hvis en protese indsættes samme dag, tænderne trækkes ud, kalder man det en immediatprotese (fra engelsk immediate, som betyder straks). Efter cirka tre måneders forløb skal den omstilles til en endelig protese, når gummen er helet og dermed skrumpet på plads.

7. Hybrid (attachment-  konus- eller tryklåsprotese)
Hybridproteser er proteser, der bliver sat fast ved hjælp af implantater, vakuum eller tryklåse.

8. All-on-4
All-On-4 er en fuld bro, som sidder fast på kun fire implantater. Ideen er, at man sætter fire implantater i en kæbehalvdel, hvor de to bagerste implantater har en hældning på ca. 45 grader.
Implantaterne fastholder en lille barre, som protesen skrues fast på, således at den kommer til at sidde urokkeligt fast.

Hvordan fremstilles proteser?
Uanset om der er tale om hel- eller delproteser, er fremstillingsproceduren stort set den samme.
Proteser fremstilles hos Klinik for Tandproteser.

Når gummen er helet efter tandudtrækning, tages der først et aftryk af begge kæber, og ud fra dette laves gipsmodeller. Modellerne indsættes i en såkaldt artikulator, en kunstig kæbe med kæbeled, hvori det naturlige sammenbid, kæbernes naturlige indbyrdes stilling og tyggebevægelserne kan efterlignes.

Nu sættes de kunstige tænder op i voks, og vokstænderne prøves i munden på patienten. Hvis de ikke passer, er det relativt nemt at lave biddet om i denne fase. Passer de, laves de endelige proteser, som derefter tilpasses i munden. Det kan godt kræve nogle besøg hos Klinik for Tandproteser, inden det hele passer.

Hvad laves protesen af?
Selve basismaterialet i en protese er hyppigst akryl, som er et hårdt plastmateriale (polymerisat). Farven er lyserød for at give samme farve som tandkødet, men man kan også få klar akryl. Akrylet kan males på forsiden for at efterligne for eksempel små blodkar. Det kan gøres så godt, at det er svært at skelne protesen fra det naturlige væv, selv når man er tæt på.

Tænderne er fremstillet af akryl. De kan for eksempel forsynes med små guldindlæg eller guldkroner, hvis patienten har bestemte ønsker om det. Det kan være for at skabe et udseende, som fuldstændig minder om de gamle tænder, for at sløre overgangen til protese.

Vi bruger Ivocap-systemet, som er en lukket (holistisk) system.

Teoretisk set kan man være allergisk overfor akryl. I så fald har man mulighed for at erstatte akryl med materialet polykarbonat.

I en unitor-protese består metalskelettet af en kromkoboltstål-legering. Også her er der risiko for en overfølsomhedsreaktion, men den er meget lille. I det tilfælde kan vi dog bruge ren titanium i stedet.

Problemer med proteser
De fleste lever lykkeligt og godt med deres proteser.

Men der kan være individuelle variationer. Selvom en protese teknisk er fremstillet korrekt, har nogle mennesker svært ved at acceptere proteser. Det kan skyldes psykiske årsager eller blot tanken om et fremmedlegeme i munden.

Andre har meget sarte og følsomme slimhinder og derfor svært ved fysisk at tolerere proteser. Nogle mennesker kan fungere med 40-50 år gamle proteser, som egentlig slet ikke passer til gummerne mere. Det skyldes, at de langsomt har vænnet sig til de små stadige forandringer, som sker i munden.

Som protesebærer er det meget vigtigt at overholde visse regler for at få det optimale ud af proteserne. Såvel mundhule som proteser skal holdes rene. Hvis de ikke holdes rene, kommer der meget hurtigt svampeinfektion, som giver en sviende og brændende fornemmelse.

Nogle spørgsmål om proteser?
Er det i orden at sove med proteser, eller skal de ud om natten?
Det er der delte meninger om. Nogle forskere mener, at knoglen svinder hurtigere, hvis man sover med proteserne. Men de skal i hvert fald rengøres grundigt både før og efter brug om natten.

Hvordan holdes proteser bedst rene?
Simpelthen med en børste (helst en speciel protesebørste), vand og tandrens (speciel sæbevæske). Hos Klinik for Tandproteser kan der købes et renseapparat, som man med fordel kan lade proteserne ligge i og blive renset automatisk.

Får man dårlig ånde af proteser?
Nej, ikke hvis de er rengjorte og munden også holdes ren. Dårlig ånde kan skyldes mange andre ting.

Svamp i munden
Har man protese, er der stor risiko for at få svamp i munden. Svamp i munden kan først og fremmest hindres ved grundig renholdelse af proteser og mundhule. Gummerne og ganen skal børstes, og det findes der specielle børster til. Spørg endelig Klinik for Tandproteser til råds.